ទូរស័ព្ទមួយទឹកមានបង់រំលស់ ទូរស័ព្ទមួយទឹកមានធានា
លក្ខខណ្ឌធានាផលិតផលមួយទឹក

***ធានាផលិតផលសុទ្ធ 100% និងមានការធានា***

ផលិតផលមានបញ្ហាផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា

- ធានាពី ៣ខែ ដល់ ១១ខែ។ ការធានាគិតចាប់ពីថ្ងៃ​លក់លេីកទី​ 1

- ផ្ញើទៅក្រុមហ៊ុនជួសជុលតាមការកំណត់របស់ក្រុមហ៊ុន ឬតាមការធានារបស់ BigPhone.com

ផលិតផលគ្មានបញ្ហាផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា

- មិនប្តូរ ឬសងផលិតផល

ខូតខាតដោយសារអតិថិជន(ទទួលជួសជុលដោយគិតប្រាក់)

- មិនគ្រប់លក្ខខណ្ឌធានាពីក្រុមហ៊ុន ឬខូតខាតដោយអតិថិជន

- ផ្ញើទៅក្រុមហ៊ុនជួសជុល

- អតិថិជនត្រូវទូទាត់ប្រាក់ជួសជុល

អានលម្អិតលក្ខខណ្ឌធានាផលិតផល

❌ បិទ
Huawei លុបទាំងអស់
មើលបន្ថែម
ពិភាក្សាជាមួយយើងខ្ញុំ
Lyna
បងមានhuawei p10 lite អត់បង ហើយតម្លៃប៉ុន្មាន?
ឆ្លើយ - 17/10/2019
Vanna អ្នកជំនួយការ
សូមអធ្យាស្រ័យបង Lyna 
Huawei P10 Lite អស់ស្តុកហើយ សូមអញ្ជើញបងជ្រើសរើសផលិតផលផ្សេងដែលមានគុណភាព និងតម្លៃប្រហាក់ប្រហែល
សម្រាប់ផលិតផលផ្សេងៗ សូមចូលគេហៈទំព័ររបស់ BigPhone https://www.bigphone.com/
សូមអរគុណបង
ឆ្លើយ
BC zin
បងមាន Samsung s10 ១ ទឹកអត់
ឆ្លើយ - 04/10/2019
Vanna អ្នកជំនួយការ
សូមអធ្យាស្រ័យបង BC zin
Samsung Galaxy S10 មួយទឹក អស់ស្តុកហើយ សូមអញ្ជើញបងជ្រើសរើសផលិតផលផ្សេងដែលមានគុណភាព និងតម្លៃប្រហាក់ប្រហែល
សម្រាប់ផលិតផលផ្សេងៗ សូមចូលគេហៈទំព័ររបស់ https://www.bigphone.com/second-hand/phone
សូមអរគុណបង
ឆ្លើយ
ដា
បងមាន ounplus 6t ១ ទឹកអត់
ឆ្លើយ - 19/09/2019
Vanna អ្នកជំនួយការ
សូមអធ្យាស្រ័យបង ដា
BigPhone មិនទាន់មានលក់ Ounplus 6T នោះទេ សូមអញ្ជើញបងជ្រើសរើសផលិតផលផ្សេងដែលមានគុណភាព និងតម្លៃប្រហាក់ប្រហែល
សូមអរគុណបង
ឆ្លើយ
ឯម សារ៉ុម
សួស្តី តើមានទូរស័ព្ទ Oneplus 7pro ទេ
ឆ្លើយ - 18/09/2019
Vanna អ្នកជំនួយការ
សួស្តីបង ឯម សារ៉ុម
BigPhone មិនមានលក់ម៉ូឌែល Oneplus 7pro ទេ សូមអញ្ជើញបងជ្រើសរើសផលិតផលផ្សេងដែលមានគុណភាព និងតម្លៃប្រហាក់ប្រហែល ដែលមានក្នុង Link នេះ https://www.bigphone.com/phone
សូមអរគុណបង
ឆ្លើយ
សារីម
មានSAMSUNG GALAXY A8 មួយទឹកដែរទេ
ឆ្លើយ - 13/09/2019
Vanna អ្នកជំនួយការ
សួស្តីបង សារីម
BigPhone មានលក់ទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy A8 មួយទឹក ដោយមានតម្លៃ 288$ 
យើងខ្ញុំនៅមានទទួលបង់រំលស់
រយៈពេលបង់រំលស់ 12 ខែ
ក្រុមហ៊ុនបង់រំលស់ Aeon
អត្រាការប្រាក់ 1.5%
ទឹកប្រាក់បង់ខែដំបូង 31,84$
ទឹកប្រាក់បង់ប្រចាំខែ 28$

បច្ចុប្បន្នទូរស័ព្ទនេះដាក់លក់នៅ៖ ដីឡូដ៍លេខ 63B ផ្លូវលេខ 2011 សង្កាត់គោកឃ្លាង ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ សម្រាប់ផែនទីសូមចុចតាម link នេះ https://www.bigphone.com/store-4401
បងអាចអញ្ជើញមក BigPhone សាខាណាដែលជិតបង ដើម្បីទទួលព័ត៌មានបន្ថែម 
សូមអរគុណ
ឆ្លើយ
Makaravut
ខ្ញុំមាន samsung a5 ចង់លក់ចេញបង
ឆ្លើយ - 07/09/2019
Vanna អ្នកជំនួយការ
សួស្តីបង Makaravut
សូមអធ្យាស្រ័យ BigPhone មិនទទួលទិញទូរស័ព្ទទេ ប្រសិនជាបងចង់ជាវទូរស័ព្ទថ្មីសូមអញ្ជើញមកហាង BigPhone ដើម្បីទទួលប្រូម៉ូសិនពិសេសៗ
សូមអរគុណ
ឆ្លើយ
សុធា
(លេខកូដ: #xxxxxx84051) មានបង់រំលោះឬទេ?
ឆ្លើយ - 06/09/2019
Vanna អ្នកជំនួយការ

សួស្តីបង

តើបងចង់បង់រំលស់ផលិតផលឈ្មោះអ្វីដែរ? យើងខ្ញុំនឹងផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតជូនបង

សូមអរគុណ

ឆ្លើយ
Sarim
ខ្ងុំសួរបងលក់ទូរស្ទព័ដៃ Y95 បងមានទទួលទិញឬអត់
ឆ្លើយ - 05/09/2019
Vanna អ្នកជំនួយការ

សួស្តីបង Sarim

សូមអធ្យាស្រ័យ BigPhone មិនទទួលទិញទូរស័ព្ទទេ ប្រសិនជាបងចង់ជាវទូរស័ព្ទថ្មីសូមអញ្ជើញមកហាង BigPhone ដើម្បីទទួលប្រូម៉ូសិនពិសេសៗ 

សូមអរគុណ

ឆ្លើយ
Sarim
ចង់សួរខ្ងុំចង់លក់ទូរស័ព្ទដៃតើខាងក្រុមហ៊ុនមានទទូលទិញអត់?
ឆ្លើយ - 05/09/2019
Vanna អ្នកជំនួយការ

សួស្តីបង Sarim
សូមអធ្យាស្រ័យ BigPhone មិនទទួលទិញទូរស័ព្ទទេ ប្រសិនជាបងចង់ជាវទូរស័ព្ទថ្មីសូមអញ្ជើញមកហាង BigPhone ដើម្បីទទួលប្រូម៉ូសិនពិសេសៗ
សូមអរគុណ

ឆ្លើយ
Sina
OPPO F11Pro
ឆ្លើយ - 02/09/2019
Vanna អ្នកជំនួយការ

សូមអធ្យាស្រ័យបង Sina

OPPO F11 Pro អស់ស្តុកហើយ សូមអញ្ជើញបងជ្រើសរើសផលិតផលផ្សេងដែលមានគុណភាព និងតម្លៃប្រហាក់ប្រហែល

សូមអរគុណបង

ឆ្លើយ
មើលបន្ថែម

កំពុងដំណើរការ សូមលោកអ្នករង់ចាំបន្តិចទៀត...