0977 900 100
0977 900 200

អតិថិជនមហាលាភត្រូវ Sony TV 4K 55 inch ពី BigPhone ហើយ

11/08/2018

រកឃើញអតិថិជនមហាលាភរបស់ BigPhone ហើយ

សូមអរគុណដល់ភ្ញៀវ​កត្តិយសទាំងអស់ដែលអញ្ញើញចូលរួមកម្មវិធីចាប់ឆ្នោតនៅថ្ងៃទី​ 11​ ខែសីហា​ វេលាម៉ោង​ 6:30នាទីយប់ថ្ងៃទី 11/08/2018។ 

សូមអបអរសាទរ​ដល់អតិថិជន​ដែលឈ្នះរង្វាន់ទូរទស្សន៍​ SONY Internet TV ទាំងអស់ នៅBigPhone។ BigPhone នឹងធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅអតិថិជនដែលឈ្នះទាំងអស់នៅក្នុងសប្តាហ៍​នេះ​ដើម្បីមកទទួលយករង្វាន់។ 
សូមអរគុណ​ចំពោះការទុកចិត្ត​ និង​ បន្តគាំទ្រ​ BigPhone។

អតិថិជន​ឈ្នះរង្វាន់ទី​ 1​ 
ឈ្មោះ​ ៖​ You Satha 
លេខទូរស័ព្ទ​ ៖​ 096xxxx071

អតិថិជន​ឈ្នះរង្វាន់ទី​ 2​
ឈ្មោះ​​ ៖​ Chey Sophea 
លេខទូរស័ព្ទ​ ៖​ 093​xxxx669

អតិថិជន​ឈ្នះរង្វាន់ទី​ 3​
ឈ្មោះ​​ ៖​ Sok Sina 
លេខទូរស័ព្ទ​ ៖​ 093xxxx778

អតិថិជន​ឈ្នះរង្វាន់ទី​ 4​
ឈ្មោះ​​ ៖​ Loeung Hong 
លេខទូរស័ព្ទ​ ៖​ 012xxxx678

អតិថិជន​ឈ្នះរង្វាន់ទី​ 5​
ឈ្មោះ​​ ៖​ Phea
លេខទូរស័ព្ទ​ ៖​ 099xxxx995

"Thanks all cusstomers who came to Lucky event draw at 6.30pm Aug 11th .Congratulate to all Winners of TV SONY 55' Internet, 4K at BigPhone. We will contact all customers to come and receive the prize within this week. Thank you for trusting and support BigPhone."

ប្រូម៉ូសិនផ្សេងៗ