ថាមពលថ្ម (>3000 mAh)
មើលបន្ថែម 76 ទូរស័ព្ទ
iPhone (Apple) Samsung OPPO Huawei
បំពាក់ Notch អេក្រង់ពេញគែម កាមេរ៉ាភ្លោះខាងក្រោយ កាមេរ៉ាភ្លោះខាងមុខ

កំពុងដំណើរការ សូមលោកអ្នករង់ចាំបន្តិចទៀត...