បំពាក់ Notch
មើលបន្ថែម 45 ទូរស័ព្ទ
iPhone (Apple) Samsung OPPO Huawei
បំពាក់ Notch អេក្រង់ពេញគែម កាមេរ៉ាភ្លោះខាងក្រោយ កាមេរ៉ាភ្លោះខាងមុខ

កំពុងដំណើរការ សូមលោកអ្នករង់ចាំបន្តិចទៀត...