ប្រម៉ូលសិនពិសេសសម្រាប់ Valentine’s Day

13/02/2019
បង់រំលស់ 0.99% ជាមួយ BigPhone

Wow wow ស្អែក ខាងស្អែកនេះគឺជា Valentine’s Day ហើយ ប្រញ៉ាប់ឡើងដើម្បីទទួលបានកាដូរជាច្រើនពី Bigphone គ្រប់សាខាក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែជាវនូវស្មាតហ្វូនដែលមានតម្លៃចាប់ពី 800$ ឡើងទៅ នៅគ្រប់សាខារបស់ BigPhone នោះលោកអ្នកនឹងទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៌ជាច្រើនដូចជា៖

នៅចាំអីទៀតប្រញ៉ាប់ឡើងទិញជាកាដូរ Surprice ឬដឹកដៃមនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់លោកអ្នកមកកាន់ BigPhone រួច Surprise គាត់ជាមូយនឹងស្មាតហ្វូនដែលគាត់ស្រលាញ់ក្នុងថ្ងៃពិសេសនេះ ហើយនេះនឹងក្លាយជាសកម្មភាពដែលមិនអាចបំភ្លេចបានសម្រាប់គាត់ជាមិនខាន។ ប្រញ៉ាប់ឡើងកុំឱ្យឱកាសពិសេសនេះកន្លងផុតឱ្យសោះដោយមួយឆ្នាំមានតែម្ដងប៉ុណ្ណោះក្នុងឱកាសបង្ហាញនូវសេចក្ដីស្រលាញ់របស់អ្នកទៅកាន់មនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់ខ្លួន។ ដូច្នេះប្រញ៉ាប់ឡើងប្រម៉ូសិននេះនឹងមានរយៈពេល 3 ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី 12 ដល់ ថ្ងៃទី 14 ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ 2019 នៅគ្រប់សាខាទាំងអស់របស់ BigPhone។  ​​​​​បានស្មាតហ្វូនថ្មីហើយមានកាដូរ និងអត្ថប្រយោជន៌ជាច្រើនទៀតនៅចាំអីទៀត! Happy Valentine’s Day!

ព័ត៌មានថ្មីបំផុត
ព័ត៌មានផ្សេងៗ
ពិភាក្សាជាមួយយើងខ្ញុំ

កំពុងដំណើរការ សូមលោកអ្នករង់ចាំបន្តិចទៀត...