អបអរថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ ទិញស្មាតហ្វូនឈ្នះប្រាក់សុទ្ធវិញ100% រង្វាន់សរុបតម្លៃ 5000 $

01/10/2018
ទិញស្មាតហ្វូនតម្លៃណា ឈ្នះវិញតម្លៃនោះ

1/ របៀបចូលរួមក្នុងការចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាង​ :

អតិថិជនដែលទិញស្មាតហ្វូន និងថេបប្លេតនៅគ្រប់ហាង BigPhone ទាំងអស់ចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែតុលា ឆ្នាំ 2018 ដល់ថ្ងៃទី 11 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2018 នឹងទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតដើម្បីចូលរួមការចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាង

សន្លឹកឆ្នោតដែលមានសុពលភាពត្រូវតែបំពេញពត៌មានពេញលេញនិងមានត្រាពីហាង BigPhone។

2/ ទំហំនៃប្រូម៉ូសិន :

អនុវត្តន៍គ្រប់ហាង BigPhone.com ទាំងអស់ដែលមាននៅលើ: https://www.bigphone.com/store

3/​ រង្វាន់សំណាងរួមមាន :  

- ឈ្នះលុយសុទ្ធត្រលប់មកវិញ = ឈ្នះលុយសុទ្ធ 100% នៃស្មាតហ្វូន ឬថេបប្លេតដែលអតិថិជនបានទិញ (ឧទាហរណ៍:  ប្រសិនបើអតិថិជនទិញ OPPO F9 តម្លៃ 339 USD ហើយឈ្នះការចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាងពួកគាត់នឹងត្រូវសងប្រាក់ត្រលប់ទៅវិញចំនួន 339 USD)

* ការចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាងនឹងត្រូវបញ្ឈប់នៅពេលដែលទឹកប្រាក់គ្រប់ចំនួន 5000 ដុល្លារ (មិនកំណត់ចំនួនរង្វាន់)

4/ ពេលវេលាអនុវត្តន៍ និងព្រឹត្តិការណ៍ចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាង:

- ប្រូម៉ូសិនត្រូវបានអនុវត្តន៍ចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែតុលា ឆ្នាំ 2018 ដល់ថ្ងៃទី 11 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2018

- ព្រឹត្តិការណ៍ចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាង: ចាប់ពីម៉ោង 18:00 ថ្ងៃទី 17 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2018 (រំពឹងទុក)

- ទីកន្លែងចាប់រង្វាន់: BigPhone 1 - លេខ 8 ផ្លូវលេខ 245 (ម៉ៅសេទុង) សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

5/ លក្ខខណ្ឌដើម្បីទទួលបានរង្វាន់:

- រង្វាន់ទាំងអស់នឹងត្រូវបានប្រកាសនៅលើបណ្តាញហ្វេសប៊ុក BigPhone និងគេហទំព័រ BigPhone បន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ចាប់ឆ្នោត​។

- BigPhone នឹងខលហៅអតិថិជនដែលឈ្នះរង្វាន់តាមលេខទូរស័ព្ទលើសន្លឹកឆ្នោតដែលឈ្នះ។ ក្នុងករណីដែលមិនអាចទាក់ទងបានក្នុងរយៈពេល 7 ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃចាប់ឆ្នោត BigPhone នឹងលុបចោលសន្លឹកឆ្នោតឈ្នះនិងចាប់រង្វាន់ម្តងទៀត។

- អតិថិជនត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួនដើម្បីទទួលរង្វាន់។

6/ លក្ខខណ្ឌផ្សេង:

- អតិថិជននឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះពន្ធដែលពាក់ព័ន្ធចំពោះការទទួលបានរង្វាន់។

- អតិថិជន 1 នាក់ អាចឈ្នះបានតែ 1 រង្វាន់តែប៉ុណ្ណោះ។ រាល់សន្លឹកឆ្នោតដែលចាប់រង្វាន់ត្រូវតែមានតម្លៃផលិតផលនៅលើនោះ។

- BigPhone នឹងមិនទទួលខុសត្រូវលើករណីណាមួយដែលអតិថិជនបានផ្តល់ព័ត៌មានខុស ឬលេខទូរស័ព្ទរបស់អតិថិជនមិនអាចទាក់ទងបាន។

- បុគ្គលិក BigPhone ទាំងអស់មិនអាចចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះបានទេ។

***BigPhone រក្សាសិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់រូបភាព និងព័ត៌មានអ្នកឈ្នះផុសក្នុងលក្ខខណ្ឌផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

PROMOTION: HAPPY PCHUMBEN DAY, BUY SMARTPHONES WIN CASH BACK, TOTAL PRIZES VALUE 5000$

1/ How to join Lucky Draw Promotion:

Customers buy smartphones, tablets at all BigPhone stores from October 1st 2018 to November 11th  2018 shall get voucher to join lucky draw

The valid lucky draw voucher must be filled full information and has stamp from BigPhone store.

2/ Scope of Promotion

Apply for all BigPhone.com stores that are listed on: https://www.bigphone.com/store

3/ Lucky Draw Prizes:

- Cash back = 100% value of smartphones or Tablets that customer bought (Example if customer buy OPPO F9 339 USD and win Lucky draw, he or she shall be refunded 339 USD)

*Lucky Draw shall be stopped once budget of cash back that reached to 5000 USD (No limit how many prizes)

4/ Time applied and lucky Draw event:

- Promotion applied:  from October 1st 2018 to November 11th  2018

- Lucky draw event: at 18:00 – November 17th 2018 (Expected)

- Place: BigPhone 1 – No 8, Street 245 (Mao Tse Tung), Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkamon, Phnom Penh.

5/ Procedure to receive Prizes

- All prizes will be announced on BigPhone facebook and BigPhone website after Lucky Draw Event.

- BigPhone shall call for lucky customers by phone number on the winning lucky draw voucher. In case phone number could not be reached within 7 days from the day Lucky Draw, BigPhone shall cancel the winning voucher and do lucky draw again.

- Customers must bring ID to receive the Prize.

6/ Other remarks

- Customers will be responsible for any related taxes for receiving the prize.

-  1 customer only wins 1 prize. Each voucher lucky draw must included price of Product

- BigPhone shall not be responsible for any cases that customers provided wrong information , mistakes, or phone number of customers could not connected.

- All of BigPhone staffs are not able to join this program.

*** BigPhone reserves the right to use the prize winner pictures and information for commercial purposes.

ព័ត៌មានថ្មីបំផុត
ព័ត៌មានផ្សេងៗ
ពិភាក្សាជាមួយយើងខ្ញុំ
Kun Ty
Do you have pocofone F1? And how much?
ឆ្លើយ - 02/10/2018
Vanna អ្នកជំនួយការ
Hi Kun Ty
I am really sorry that we do not sell Pocofone F1 at BigPhone right now, you can consider others smartphone model at our store to choose the most suitable one to you.
Thank you!
ឆ្លើយ

កំពុងដំណើរការ សូមលោកអ្នករង់ចាំបន្តិចទៀត...