អតិថិជនទាំង 30រូប ដែលឈ្នះមាសទឹកដប់នៅ BigPhone

08/01/2019
រាយឈ្មោះអតិថិជនឈ្នះមានទឹកដប់ 30ជី

BigPhone សូមអរគុណដល់ភ្ញៀវ​កត្តិយសទាំងអស់ដែលតែងតែគាំទ្រ ជឿទុកចិត្តលើសេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ និងជាពិសេស សូមអរគុណអតិថិជនដែលអញ្ញើញមកចូលរួមកម្មវិធីចាប់ឆ្នោតនៅថ្ងៃទី​ 04​ ខែមករា​ វេលាម៉ោង​ 6:30នាទីយប់។

សូមអបអរសាទរ​ដល់អតិថិជន​ដែលឈ្នះរង្វាន់ មាសទឹកដប់ ទាំងអស់នៅBigPhone។ BigPhone នឹងធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅអតិថិជនដែលឈ្នះទាំងអស់នៅក្នុងសប្តាហ៍​នេះ​ដើម្បីមកទទួលយករង្វាន់។ សូមអរគុណ​ចំពោះការទុកចិត្ត​ និង​ បន្តគាំទ្រ​ BigPhone។

NoNameNumber Phone
1UY THIM012xxx807
2SAM SAN012xxx741
3CLALIS KIRUS087xxx002
4THON CHEY LEAP093xxx329
5SOKDA012xxx245
6SAMET071xxx787
7SOR CHANTHA096xxx818
8SAK CHETTRA096xxx247
9SOK KHANG017xxx699
10CHHOUN HEANG096xxx673
11RATHANA086xxx200
12HOR NORIN012xxx645
13SARATH096xxx958
14CHHAN MAO097xxx027
15PHAT KETYA011xxx217
16MAO CHEK097xxx889
17PHEAP097xxx578
18SOPHAT011xxx876
19KUN DY081xxx002
20DARO097xxx339
21SOK CHENDA097xxx368
22KIM THEARITH010xxx060
23SOPHEN096xxx646
24PI DAO093xxx222
25VADDTHANAK016xxx156
26CHAT CHAKRIYA078xxx440
27SOM VICHIT087xxx957
28SOVANNA DARA015xxx166
29MARADAY096xxx887
30CHATHA078xxx876

Thanks all cusstomers who came to Lucky event draw at 6.30pm January 4th. Congratulate to all Winners of Gold 9999 at BigPhone. We will contact all customers to come and receive the prize within this week. Thank you for trusting and support BigPhone.

ព័ត៌មានថ្មីបំផុត
ព័ត៌មានផ្សេងៗ
ពិភាក្សាជាមួយយើងខ្ញុំ

កំពុងដំណើរការ សូមលោកអ្នករង់ចាំបន្តិចទៀត...