លក្ខខណ្ឌបង់រំលស់នៅ BigPhone.com

T

១. លក្ខខណ្ឌ និង ឯកសារដើមត្រូវមាន

២. បង្កើតទំនុបចិត្តជាមួយក្រុមហ៊ុន Microfinace

៣. ផលប្រយោជន៍នៅពេលធ្វើការ បង់រំលស់ ជាមួយ BigPhone.com

ពិភាក្សាជាមួយយើងខ្ញុំ
Tep Piseth
xxxxxx4919900
ឆ្លើយ - 19/01/2019
Tep Piseth
ញុមនៅខេត្ថតែញុមមកធ្វើការនៅភ្នំពេញហើយញុមធ្វើការជាទាហានតើញុមអាចបង់់បានអត់បង?
ឆ្លើយ - 19/01/2019
អ៊ុកវណ្ណា
ញុំនៅខេត្តអាចបង់រំលស់បានអត់បង
ឆ្លើយ - 19/01/2019
សម្បត្តិ
ខ្ញំុជានាក់រត់កង់បីឥណ្ឌា តើខ្ញំុអាចបងបានដែរអត់បង?
ឆ្លើយ - 18/01/2019
អួង វិច្ឆិកា
បងខ្ញុំជាអ្នករត់តាក់សី អាចបង់រំលស់បានទេបង?
ឆ្លើយ - 18/01/2019
Vanna អ្នកជំនួយការ
សួស្តីបង អួង វិច្ឆិកា
អ្នករត់តាក់ស៊ីក៏អាចធ្វើការបង់រំលស់បានដែរ សូមអញ្ជើញបងមក BigPhone ដើម្បីទទួលព័ត៌មានបន្ថែម និងបំពេញបែបបបទ
សូមអរគុណបង!
ឆ្លើយ
បញ្ញា
បងខ្ញុំមានសំនួរមួយ តើការបង់រំលស់នឹងធើ្វការបង់តាមរយៈ BigPhone​ & Aeon បង (អរគុណ)
ឆ្លើយ - 17/01/2019
Vanna អ្នកជំនួយការ
សួស្តីបង បញ្ញា
បង់រំលស់តាមរយៈ Aeon ណាបង 
សូមអរគុណបង
ឆ្លើយ
Rik sarith
ខ្ងុំចង់បង់ iPhone X 64 រយះពេលមួយឆ្នាំ បង់១ខែប៉ុន្មាន? ហេីយអត់គិតការប្រាក់ ? ហេីយត្រូវបង់លុយមិនដែលអត់?
ឆ្លើយ - 16/01/2019
Vanna អ្នកជំនួយការ
សួស្តីបង Rik Sarith
បង់រំលស់ iPhone X 64 មានតម្លៃ 1139$
កញ្ជប់បង់ក្នុងរយៈពេល 12ខែ ការប្រាក់ 1.5%
ទឹកប្រាក់បង់ប្រចាំថ្ងៃ 112$

កញ្ជប់បង់ក្នុងរយៈពេល 6ខែ ការប្រាក់ 0%
បង់មុន 341$ (30%)
ទឹកប្រាក់បង់ប្រចាំថ្ងៃ 133$
សូមអញ្ជើញបងមកហាង BigPhone ដើម្បីទទួលព័ត៌មានបន្ថែម និងបំពេញបែបបទ
សូមអរគុណបង!
ឆ្លើយ
ហុង
មានiped mini 2 ទេបង ហើយបើបង់មួយខែបុ៉ន្មាន ហើយ ម៉ានខែបង
ឆ្លើយ - 13/01/2019
Vanna អ្នកជំនួយការ

សួស្តីបង ហុង

សូមអធ្យាស្រ័យ BigPhone មិនមាន iPad Mini 2 ទេបង ប៉ុន្តែយើងខ្ញុំមានផលិតផលប្រហាក់ប្រហែល ទាំងគុណភាព ទាំងតម្លៃ សូមបងចុចតាម link នេះ https://www.bigphone.com/tablet ដើម្បីជ្រើសរើសផលិតផលផ្សេង។
សូមអរគុណបង!

ឆ្លើយ
គ័ងឆេ
សួស្តីបងខ្ញុំចង់បង់iPhone xs max តើមួយខែប៉ុន្មាន?ហើយរយៈពេលប៉ុន្មានដែរបង
ឆ្លើយ - 12/01/2019
Vanna អ្នកជំនួយការ

សួស្តីបង គ័ងឆេ
សម្រាប់បង់រំលស់ iPhone Xs Max 64GB កំពុងមានប្រូម៉ូសិនពិសេស គឺបង់រំលស់ជាមួយការប្រាក់ ០%

តម្លៃដើម $1368
អត្រាការប្រាក់ 0%
ទឹកប្រាក់ត្រូវបង់មុន $414 (30%)
ទឹកប្រាក់បង់ប្រចាំខែ $159
បង់ក្នុងរយៈពេល 6ខែ
សូមអញ្ជើញបងមក BigPhone ដោយភ្ជាប់មកជាមួយឯកសារ៖ 
១. អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
២. សៀវភៅគ្រួសារ ឬ សៀវភៅស្នាក់នៅ
៣. លិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែ
សូមអរគុណបង!

ឆ្លើយ
បឿន នាត
សួរស្ដីបង ខ្ញុំចង់បង់រំលស់ Huawei Nova 3i មួយ តើខ្ញុំត្រូវបង់មុនប៉ុន្មានដែល ? តែខ្ញុំមានតែអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ នឹង ក្រដាសបញ្ជាក់ប្រាក់ខែទេ ? តើខ្ញុំអាចបង់រំលស់បានអត់ ?
ឆ្លើយ - 09/01/2019
Vanna អ្នកជំនួយការ
សួស្តីបង បឿន នាត
សម្រាប់បង់រំលស់ Huawei Nova 3i បងមិនចាំបាច់បង់មុន ឬអាចបង់មុន 10% ទៅ 70% នៃតម្លៃទូរស័ព្ទ។
តម្លៃដើម $299
អត្រាការប្រាក់ 1.5%
ទឹកប្រាក់បង់ខែទីមួយ $33.82
ទឹកប្រាក់បង់ខែបន្តបន្ទាប់ $29
រយៈពេលបង់ 12ខែ
សូមអញ្ជើញបងមកហាង BigPhone ឬទុកលេខទូរស័ព្ទនៅទីនេះ ដើម្បីទទួលព័ត៌មានបន្ថែម
សូមអរគុណបង!
ឆ្លើយ
មើលបន្ថែម

កំពុងដំណើរការ សូមលោកអ្នករង់ចាំបន្តិចទៀត...