លក្ខខណ្ឌបង់រំលស់នៅ BigPhone.com

T

១. លក្ខខណ្ឌ និង ឯកសារដើមត្រូវមាន

២. បង្កើតទំនុបចិត្តជាមួយក្រុមហ៊ុន Microfinace

៣. ផលប្រយោជន៍នៅពេលធ្វើការ បង់រំលស់ ជាមួយ BigPhone.com

ពិភាក្សាជាមួយយើងខ្ញុំ
Chheng
កុងត្រាការងារពីរខែ បង់រំលស់បានអត់
ឆ្លើយ - 08/11/2019
Vanna អ្នកជំនួយការ

សួស្តីបង Chheng
សម្រាប់បង់រំលស់ កុងត្រាការងារត្រូវតែ ៦ខែ ឡើងទៅ

ឯកសារចាំបាច់រួមមាន៖
- អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬ លិខិតឆ្លងដែន ឬ សំបុ្រតកំណើត
- សៀវភៅគ្រួសារ ឬ សៀវភៅស្នាក់នៅ ឬ លិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅ
- លិខិតបញ្ជាក់ចំណូល (ក្រដាសបើកប្រាក់ខែ, កុងត្រាការងារ, វិក័យប័ត្រចំណូល-ចំណាយ…)
សូមអរគុណ

ឆ្លើយ
តុលា
បើអត់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមានតែសៀវភៅគ្រួសារនិងសំបុត្រកំណើតអាចបង់រំសល់បានអត់បង
ឆ្លើយ - 08/11/2019
Vanna អ្នកជំនួយការ

សួស្តីបង តុលា
បងអាចយក សំបុត្រកំណើត មកជំនួស អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ក៏បានដែរ
ថែមទាំងភ្ជាប់លិខិតបញ្ជាក់ចំណូល ដូចជា (ក្រដាសបើកប្រាក់ខែ, កុងត្រាការងារ, វិក័យប័ត្រចំណូល-ចំណាយ…)
សូមអរគុណបង

ឆ្លើយ
ឌឹននិរ៉ូត
បងបើខ្ញុំធ្វើការនៅតាមដេប៉ូបោះដុំគ្រឿងទេសគ្រប់មុខមានតែបីមុខ សៀវភៅគ្រួសារ សំបុត្រកំណើតនិងក្រដាសបញ្ជាក់ប្រាក់ខែពីថៅកែអាចបង់បានអត់បង។ហើយបង់រំសល់samsong not10 បង់រយះពេល12ខែតើបង់មួយខែប៉ុន្មាន។មិនបាច់មានប្រាក់កក់មុនបង់បានអត់បង
ឆ្លើយ - 08/11/2019
Vanna អ្នកជំនួយការ

សូមអធ្យាស្រ័យបង ឌឹននិរ៉ូត
Samsung Galaxy Note 10 អស់ស្តុកហើយ សូមអញ្ជើញបងជ្រើសរើសផលិតផលផ្សេងដែលមានគុណភាព និងតម្លៃប្រហាក់ប្រហែល


បងអាចចូលមើល Samsung Galaxy Note 10 មានតម្លៃ 1,059$ ទទួលបង់រំលស់ដោយមិនគិតការប្រាក់

តម្លៃដើម $1059
អត្រាការប្រាក់ 0%
ទឹកប្រាក់ត្រូវបង់មុន $317.7 (30%)
ទឹកប្រាក់បង់ខែដំបូង $85.30
ទឹកប្រាក់បង់ប្រចាំខែ $82
ព័ត៌មានលម្អិតសូមចុច https://www.bigphone.com/phone/samsung-galaxy-note-10-plus
សូមអរគុណបង

ឆ្លើយ
ឌឹននិរ៉ូត
បេីមានតែសៀវភៅគ្រួសារនិងសំបុត្រកំណើតអាចបង់រំសល់បានអត់បង
ឆ្លើយ - 07/11/2019
Vanna អ្នកជំនួយការ
សួស្តីបង ឌឹននិរ៉ូត
សម្រាប់បង់រំលស់ ក្រៅពីសៀវភៅគ្រួសារ និងសំបុត្រកំណើត បងត្រូវមានលិខិតបញ្ជាក់ចំណូល (ក្រដាសបើកប្រាក់ខែ, កុងត្រាការងារ, វិក័យប័ត្រចំណូល-ចំណាយ…)
បងអាចអញ្ជើញមក BigPhone សាខាណាដែលជិតបង ដើម្បីទទួលព័ត៌មានបន្ថែម និងបំពេញបែបបទ
អាសយដ្ឋានសាខានីមួយៗ https://www.bigphone.com/store
សូមអរគុណបង
ឆ្លើយ
Piseth
បើធ្លាប់បង់រំលស់១ដងហើយ​ចង់បង់ទៀត​ យកឯកសារអីខ្លះ​?
ឆ្លើយ - 07/11/2019
Vanna អ្នកជំនួយការ
សួស្តីបង
សម្រាប់បង់រំលស់ ឯកសារចាំបាច់រួមមាន៖
- អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬ លិខិតឆ្លងដែន ឬ សំបុ្រតកំណើត
- សៀវភៅគ្រួសារ ឬ សៀវភៅស្នាក់នៅ ឬ លិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅ
- លិខិតបញ្ជាក់ចំណូល
បងអាចអញ្ជើញមក BigPhone សាខាណាដែលជិតបង ដើម្បីទទួលព័ត៌មានបន្ថែម និងបំពេញបែបបទ
អាសយដ្ឋានសាខានីមួយៗ https://www.bigphone.com/store
សូមអរគុណបង
ឆ្លើយ
សុផា
iPhone 11pro 64g បង់មួយខែប៉ុន្មាន
ឆ្លើយ - 05/11/2019
Vanna អ្នកជំនួយការ
សួស្តីបង
សម្រាប់បង់រំលស់ iPhone 11 Pro 64GB តម្លៃ $1239

រយៈពេលបង់រំលស់ 6 ខែ
ក្រុមហ៊ុនបង់រំលស់ Aeon
អត្រាការប្រាក់ 0%
ទឹកប្រាក់កក់មុន $371.7 (30%)
ទឹកប្រាក់បង់ប្រចាំខែ $144
------------------------------------------------
ឯកសារចាំបាច់រួមមាន៖
- អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬ លិខិតឆ្លងដែន ឬ សំបុ្រតកំណើត
- សៀវភៅគ្រួសារ ឬ សៀវភៅស្នាក់នៅ ឬ លិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅ
- លិខិតបញ្ជាក់ចំណូល
រាល់ការទិញស្មាតហ្វូននៅ BigPhone បងនឹងមានឱកាស៖
🎁 មានឱកាសឈ្នះ OPPO Reno 2F
🎁 ទទួលបង់រំលស់ដោយមិនគិតការប្រាក់ និងមិនចាំបាច់កក់ប្រាក់មុន
⭐️ ធានាពេញ 1ឆ្នាំ ពីក្រុមហ៊ុន Apple
⭐️ ប្តូរជូនថ្មីក្នុងខែដំបូង ប្រសិនមានបញ្ហាបច្ចេកទេស
សូមអរគុណបង!
ឆ្លើយ
ឡោចាន់ដារ៉ា
បង់រំលសទូរស័ព្ទ oppof9ក្នុង1 ខែបង់អោយប៉ុន្នាហើយបើកាងាររបស់ខ្ញុំមានធ្វើរាល់ថ្ងៃតែមិនមែនជាក្រុមហ៊ុន
ឆ្លើយ - 29/10/2019
Vanna អ្នកជំនួយការ
សួស្តីបង ឡោចាន់ដារ៉ា
សម្រាប់បង់រំលស់ OPPO F9 6GB
រយៈពេលបង់រំលស់ 6 ខែ
ក្រុមហ៊ុនបង់រំលស់ Aeon
តម្លៃដើម $299
អត្រាការប្រាក់ 0%
ទឹកប្រាក់ត្រូវបង់មុន $89.7 (30%)
ទឹកប្រាក់បង់ប្រចាំខែ $34
ទិញ OPPO F9 6GB នៅ BigPhone ថ្ងៃនេះ បងនឹងមានឱកាសឈ្នះ OPPO F11 Pro 128GB (សរុប 15 រង្វាន់)
សូមអរគុណបង
ឆ្លើយ
ស៊ឹង សុគន្ធ
អំពីការបង់រំលស់
ឆ្លើយ - 20/10/2019
Vanna អ្នកជំនួយការ
សួស្តីបង ស៊ឹង សុគន្ធ
សម្រាប់បង់រំលស់ ឯកសារចាំបាច់រួមមាន៖
- អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬ លិខិតឆ្លងដែន ឬ សំបុ្រតកំណើត
- សៀវភៅគ្រួសារ ឬ សៀវភៅស្នាក់នៅ ឬ លិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅ
- លិខិតបញ្ជាក់ចំណូល
បងអាចអញ្ជើញមក BigPhone សាខាណាដែលជិតបង ដើម្បីទទួលព័ត៌មានបន្ថែម និងបំពេញបែបបទ
អាសយដ្ឋានសាខានីមួយៗ https://bit.ly/2H8GMC5
សូមអរគុណបង
ឆ្លើយ
រិទ្ធ
ខ្ញុំមាន aeon card តើត្រូវយកឯកសារអ្វីខ្លះភ្ជាប់?
ឆ្លើយ - 20/10/2019
Vanna អ្នកជំនួយការ
សួស្តីបង
សម្រាប់អតិថិជនមានកាត Aeon Card សូមបងភ្លាមមកឯកសារចាំបាច់រួមមាន៖
- អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬ លិខិតឆ្លងដែន ឬ សំបុ្រតកំណើត
- សៀវភៅគ្រួសារ ឬ សៀវភៅស្នាក់នៅ ឬ លិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅ
- លិខិតបញ្ជាក់ចំណូល
បងអាចអញ្ជើញមក BigPhone សាខាណាដែលជិតបង ដើម្បីទទួលព័ត៌មានបន្ថែម និងបំពេញបែបបទ
អាសយដ្ឋានសាខានីមួយៗ https://bit.ly/2H8GMC5
សូមអរគុណបង
ឆ្លើយ
សុខណា
អត់មានលិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់បង់បានអត់
ឆ្លើយ - 20/10/2019
Vanna អ្នកជំនួយការ

សូមអធ្យាស្រ័យបង 

ធ្វើការបង់រំលស់ តម្រូវអោយមានលិខិតបញ្ជាក់ចំណូល ប្រសិនជាបងជាអ្នករកស៊ី បងអាចយកប័ណ្តប៉ាតង់មកជំនួសបាន

បងអាចអញ្ជើញមក BigPhone សាខាណាដែលជិតបង ឬទុកលេខទូរស័ព្ទនៅទីនេះ ដើម្បីទទួលព័ត៌មានបន្ថែម
សូមអរគុណបង

ឆ្លើយ
មើលបន្ថែម

កំពុងដំណើរការ សូមលោកអ្នករង់ចាំបន្តិចទៀត...