លក្ខខណ្ឌបង់រំលស់នៅ BigPhone.com

T

១. លក្ខខណ្ឌ និង ឯកសារដើមត្រូវមាន

២. បង្កើតទំនុបចិត្តជាមួយក្រុមហ៊ុន Microfinace

៣. ផលប្រយោជន៍នៅពេលធ្វើការ បង់រំលស់ ជាមួយ BigPhone.com

ពិភាក្សាជាមួយយើងខ្ញុំ
វ៉ា សៀវកាន
បងកុងត្រាការងាររបដ់ខ្ញុំរកមិនឃើញទេ ដូរបន្ទប់ច្រើនដងពេកភ្លេចដៃមិនដឹងទុកនៅទីណា ក្រៅពីនឹងមានទាំងអស់ តើអាចបងរំលស់បានអត់បង សូមអរគុណ
ឆ្លើយ - 06/05/2019
Vanna អ្នកជំនួយការ

សូមអធ្យាស្រ័យបង ដើម្បីធានាការផ្តល់ត្រឹមត្រូវ សូមអញ្ជើញបងមកហាង BigPhone ឬទុកលេខទូរស័ព្ទនៅទីនេះ ដើម្បីបុគ្គលិកយើងខ្ញុំធ្វើការផ្តល់ព័ត៌មាន

សូមអរគុណបង

ឆ្លើយ
Sorn Sophoeun
I already check with price of Iphone Xs max 64g 13xx? It is not reasonable price, or you confusing about this price?
ឆ្លើយ - 27/04/2019
Vanna អ្នកជំនួយការ
សួស្តីបង
iPhone Xs Max 64GB មានតម្លៃ 1368$
BigPhone មិនត្រឹមតែលក់ iPhone នៅលក់ទាំងទំនុកចិត្តជូនអតិថិជន
ទិញ iPhone នៅ BigPhone អតិថិជននឹងទទួលបាន៖
✔️ ប្តូរថ្មីក្នុង 30ថ្ងៃ ប្រសិនជាមានបញ្ហាបច្ចេកទេស
✔️ សុទ្ធពីក្រុមហ៊ុន Apple 100%
✔️ ធានាគុណភាព 12ខែ ពី Apple
✔️ ទទួលបង់រំលស់គ្មានការប្រាក់ (0%)
អតិថិជននឹងទទួលបានភាពជឿជាក់ពី BigPhone នៅពេលជ្រើសរើសផលិតផលល្អ
➤➤➤ BigPhone គឺជាជម្រើសដ៏ល្អរបស់អ្នក [ចុចនៅទីនេះ]
➤➤➤ ទូរស័ព្ទ iPhone មានលក់នៅ BigPhone [ចុចនៅទីនេះ]
សូមអរគុណ
ឆ្លើយ
Tin
Co batpo voi lai the visa co mua dc ko
ឆ្លើយ - 25/04/2019
Vanna អ្នកជំនួយការ
Hi Tin,
Sorry, This service is not for foreigners. You can buy product at BigPhone and pay with cash.
Thank you!
ឆ្លើយ
Soeng Punleu
ខ្ញុំរត់កង់បីបើចង់បង់រំលស់ត្រូវការឯកសារអ្វីខ្លះបង?
ឆ្លើយ - 22/04/2019
Vanna អ្នកជំនួយការ
សួស្តីបង Soeng Punleu
សម្រាប់បង់រំលស់ ឯកសារចាំបាច់រួមមាន៖
- អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬ លិខិតឆ្លងដែន ឬ សំបុ្រតកំណើត
- សៀវភៅគ្រួសារ ឬ សៀវភៅស្នាក់នៅ ឬ លិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅ
- លិខិតបញ្ជាក់ចំណូល 
បងអាចអញ្ជើញមក BigPhone សាខាណាដែលជិតបង ដើម្បីទទួលព័ត៌មានបន្ថែម និងបំពេញបែបបទ
សូមអរគុណបង
ឆ្លើយ
សន​រស្មី
បងខ្ញុំចង់បង់រំលួស់ដែលតែខ្ញំគ្មានអត្តិសញ្ញាប័ត្រទេគឺមានតែបញ្ជីជាតិនិងសៀវភៅគ្រួសារនិងចំណូលដែលខ្ញំុរកបានរាល់ថ្ងៃគឺបាន បួនមុឺនប្រាំបីរៀលក្នុងមួយថ្ងៃមួយអាទិត្យបើកលុយម្តងក៍បានបើរយើងចង់បើកលុយមួយខែបើកម្តងក៍ដូចគ្នាកបាន។
ឆ្លើយ - 17/04/2019
Vanna អ្នកជំនួយការ
សួស្តីបង
បងមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង់រំលស់ សូមអញ្ចើញបងមកហាង BigPhone ដើម្បីទទួលព័ត៌មានបន្ថែម និងបំពេញបែបបទ
BigPhone មាន ១០សាខា នៅភ្នំពេញ សូមចុចតាម link នេះ https://www.bigphone.com/store
សូមអរគុណបង
ឆ្លើយ
Raksmey
ខ្ញុំធ្លាប់បង់រំលស់តាម eon ម្តងហេីយ បង់ដាច់ ប្រហែល ២ឆ្នាំហេីយ តេីចង់បង់ទៀតត្រូវការ ឯកសារអ្វីខ្លះ? រយ:ពេលប៉ុន្មានថ្ងៃ ទេីបបាន?
ឆ្លើយ - 10/04/2019
Vanna អ្នកជំនួយការ

សួស្តីបង
សម្រាប់បង់រំលស់ ឯកសារចាំបាច់រួមមាន៖
- អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬ លិខិតឆ្លងដែន ឬ សំបុ្រតកំណើត
- សៀវភៅគ្រួសារ ឬ សៀវភៅស្នាក់នៅ ឬ លិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅ
- លិខិតបញ្ជាក់ចំណូល

រង់ចាំក្រុមហ៊ុន approve ឯកសារក្នុង ១ថ្ញៃ ទៅ ៣ថ្ងៃ (មិនគិតថ្ងៃបុណ្យ)
បងអាចអញ្ជើញមក BigPhone សាខាណាដែលជិតបង ដើម្បីទទួលព័ត៌មានបន្ថែម និងបំពេញបែបបទ
សូមអរគុណបង

ឆ្លើយ
សឹុង សេងហ៊ុន
បើមានតែកុងwingរំលួសបានអត់បង
ឆ្លើយ - 06/04/2019
Vanna អ្នកជំនួយការ

សួស្តីបង ស៊ឹង សេងហ៊ុន
សូមអញ្ជើញបងមកហាង BigPhone សាខាណាដែលជិតបង ដើម្បីទទួលព័ត៌មានលម្អិត និងណែនាំបំពេញឯកសារ 
សូមអរគុណបង

ឆ្លើយ
Lors Borey
បងតាមក្រុមហ៊ុនណាដែលបង
ឆ្លើយ - 03/04/2019
Vanna អ្នកជំនួយការ

សួស្តីបង

គឺបង់ជាមួយធនាគារ Aeon

សូមអរគុណ 

ឆ្លើយ
Sopharith Chea
នៅទំព័រដើមដាក់ថា រំលោះគ្មានការប្រាក់ ប៉ុន្តែពេលចុចចូលតាម Link មើលព៌ត័មានបន្ថែមម្តេចមានការប្រាក់ចឹងបង ?
ឆ្លើយ - 25/03/2019
Vanna អ្នកជំនួយការ

សួស្តីបង Sopharith Chea

BigPhone ទទួលបង់រំលស់ការប្រាក់ 0% គ្រប់ម៉ូដែលរបស់ OPPO, VIVO, APPLE, HUAWEI រឺឯ SAMSUNG បង់រំលស់ការប្រាក់ ០% តែ Galaxy S10|S10 ប៉ុណ្ណោះ

សូមបងចុចចូល Link ផលិតផល ហើយចុច បង់រំលស់ ០% បងនឹងឃើញព័ត៌មានលម្អិតអំពី បង់រំលស់ ០%

សូមអរគុណបង

ឆ្លើយ
Savuth Lo
បើខ្ញុំមានជាប់រំលស់មួយហើយ តើខ្ញុំអាចរំលស់ជាមួយខាងបងបានទេ?
ឆ្លើយ - 18/03/2019
Vanna អ្នកជំនួយការ
សួស្តីបង Savuth Lo
ប្រសិនជាបងជាប់បង់រំលស់ទៅហើយ គឺបងមិនអាចធ្វើការបង់រំលស់បន្ថែមទៀតឡើយ សូមបងបង់ផ្តាច់ម៉ូតូហើយ ចាំធ្វើការបង់រំលស់បន្តទៀត
សូមអរគុណបង
ឆ្លើយ
មើលបន្ថែម

កំពុងដំណើរការ សូមលោកអ្នករង់ចាំបន្តិចទៀត...