លក្ខខណ្ឌបង់រំលស់នៅ BigPhone.com

T

១. លក្ខខណ្ឌ និង ឯកសារដើមត្រូវមាន

២. បង្កើតទំនុបចិត្តជាមួយក្រុមហ៊ុន Microfinace

៣. ផលប្រយោជន៍នៅពេលធ្វើការ បង់រំលស់ ជាមួយ BigPhone.com

ពិភាក្សាជាមួយយើងខ្ញុំ
សួន​ សុធា
ខ្ញុំជាប់staff loan អាចបង់រំលស់បានអត់
ឆ្លើយ - 17/09/2019
Vanna អ្នកជំនួយការ

សួស្តីបង សួន​ សុធា
បងក៏អាចធ្វើការបង់រំលស់បានដែរ ប្រសិនជាបងបំពេញគ្រប់លក្ខខណ្ឌ
សូមអរគុណបង

 

ឆ្លើយ
THY SOKOKUN
ខ្ញុំនៅបាត់ដំបងចង់បង់រំលស់vivo
ឆ្លើយ - 15/09/2019
Vanna អ្នកជំនួយការ

សួស្តីបង THY SOKOKUN
សូមអធ្យាស្រ័យបង បច្ចុប្បន្ន BigPhone មិនទាន់មានសេវាបង់រំលស់តាមខេត្តទេ

សូមអរគុណ

ឆ្លើយ
ប៊ុនថន
ខ្ញុំនៅខេត្ត តែមកធ្វើការនៅភ្នំពេញ អាចរំលស់ iPhone XS max បានអត់
ឆ្លើយ - 11/09/2019
Vanna អ្នកជំនួយការ

សួស្តីបង ប៊ុនថន
ប្រសិនជាបងនៅខេត្ត តម្រូវអោយបងធ្វើការនៅ ភ្នំពេញលើសពី ៦ខែ ទើបអាចបង់រំលស់បាន សូមអញ្ជើញបងមកហាង BigPhone ឬទុកលេខទូរស័ព្ទនៅទីនេះ ដើម្បីយើងខ្ញុំផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែម

សូមអរគុណបង

ឆ្លើយ
Mää Vìñ
សួស្ដីបង 7plus តម្លៃប៉ុន្មានបង ហើយ បង់រំលស់មិចវិញបង
ឆ្លើយ - 11/09/2019
Vanna អ្នកជំនួយការ
សូមអធ្យាស្រ័យបង Mää Vìñ
ទូរស័ព្ទ iPhone 7 Plus អស់ស្តុកហើយ សូមអញ្ជើញបងជ្រើសរើសផលិតផលផ្សេងដែលមានគុណភាព និងតម្លៃប្រហាក់ប្រហែល
សូមអរគុណបង
ឆ្លើយ
ស្រីវីន
សួស្ដីបង iPhone 7plus តម្លៃប៉ុន្មានបង
ឆ្លើយ - 11/09/2019
Vanna អ្នកជំនួយការ
សូមអធ្យាស្រ័យបង ស្រីវីន
iPhone 7 Plus អស់ស្តុកហើយ សូមអញ្ជើញបងជ្រើសរើសផលិតផលផ្សេងដែលមានគុណភាព និងតម្លៃប្រហាក់ប្រហែល
សូមអរគុណបង
ឆ្លើយ
សុធា
ខ្ញុំចង់បង់រំលោះ​ OPPO F11 Pro 128GB ថ្លៃម៉ាន ហើយការប្រាក់គិតម៉េច? តំរូវឲ្យបង់ប្រាក់មុនប៉ុន្មាន?
ឆ្លើយ - 06/09/2019
Vanna អ្នកជំនួយការ
សួស្តីបង
សម្រាប់បង់រំលស់ OPPO F11 Pro 128GB តម្លៃ $339
រយៈពេលបង់រំលស់ 6 ខែ
ក្រុមហ៊ុនបង់រំលស់ Aeon
អត្រាការប្រាក់ 0%
ទឹកប្រាក់ត្រូវបង់មុន $101.70 (30%)
ទឹកប្រាក់បង់ប្រចាំខែ $39
បងអាចអញ្ជើញមក BigPhone សាខាណាដែលជិតបង ដើម្បីទទួលព័ត៌មានបន្ថែម និងបំពេញបែបបទ
សូមអរគុណបង
ឆ្លើយ
Pheaktra
សៀវភៅគ្រួសារឬសៀវភៅស្នាក់នៅនឹងត្រូវការច្បាប់ដើមមែន? ចុះបើប្រើតែអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរួមនឹងលិខិតបញ្ជាក់ចំណូលបានដែរអត់?
ឆ្លើយ - 04/09/2019
Vanna អ្នកជំនួយការ

សួស្តីបង Pheaktra
សម្រាប់ឯកសារបង់រំលស់ យើងខ្ញុំគ្រាន់តែរក្សាច្បាប់កូពី រឺឯច្បាប់ដើម យើងខ្ញុំគ្រាន់តែផ្ទៀងផ្ទាត់ 

តម្រូវអោយបំពេញឯកសារគ្រប់គ្រាន់ដូចខាងក្រោម

- អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬ លិខិតឆ្លងដែន ឬ សំបុ្រតកំណើត
- សៀវភៅគ្រួសារ ឬ សៀវភៅស្នាក់នៅ ឬ លិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅ
- លិខិតបញ្ជាក់ចំណូល

 

បងអាចទុកលេខទូរស័ព្ទនៅទីនេះ ឬអញ្ជើញបងមកហាង BigPhone ដើម្បីទទួលព័ត៌មានលម្អិត

អាសយដ្ឋានសាខានីមួយៗ https://www.bigphone.com/store
សូមអរគុណបង

ឆ្លើយ
Dara
ខ្ញុំចង់បង់រំលោះ Note 10+ ថ្លៃម៉ាន ហើយការប្រាក់គិតម៉េច?
ឆ្លើយ - 02/09/2019
Vanna អ្នកជំនួយការ
សួស្តីបង Dara
សម្រាប់បង់រំលស់ Samsung Galaxy Note 10 មានតម្លៃ 1059$ កំពុងមានប្រូម៉ូសិនពិសេសជាមួយ ការប្រាក់ ០% និងបង់ក្នុងរយៈពេល 9ខែ

រយៈពេលបង់រំលស់ 9 ខែ
ក្រុមហ៊ុនបង់រំលស់ Aeon
អត្រាការប្រាក់ 0%
ទឹកប្រាក់បង់មុន $321 (30%)
ទឹកប្រាក់បង់ប្រចាំខែ $82

បងអាចអញ្ជើញមក BigPhone សាខាណាដែលជិតបង ដើម្បីទទួលព័ត៌មានបន្ថែម និងបំពេញបែបបទ
អាសយដ្ឋានសាខានីមួយៗ https://bit.ly/2H8GMC5
សូមអរគុណបង
ឆ្លើយ
Dara
ញុំចង់បង់រំលោះ Iphone XS Max ថ្លៃម៉ាន ហើយការប្រាក់គិតម៉េច?
ឆ្លើយ - 02/09/2019
Vanna អ្នកជំនួយការ

សួស្តីបង Dara
សម្រាប់បង់រំលស់ iPhone Xs Max 64GB មានតម្លៃដើម $1349 កំពុងមានប្រូម៉ូសិនពិសេសជាមួយ អត្រាការប្រាក់ 0% - មិនចាំបាច់កក់មុន


រយៈពេលបង់រំលស់ 6 ខែ
ក្រុមហ៊ុនបង់រំលស់ Aeon
អត្រាការប្រាក់ 0% - មិនចាំបាច់កក់មុន
ទឹកប្រាក់បង់ខែដំបូង $229
ទឹកប្រាក់បង់ប្រចាំខែ $224

បងអាចអញ្ជើញមក BigPhone សាខាណាដែលជិតបង ដើម្បីទទួលព័ត៌មានបន្ថែម និងបំពេញបែបបទ
អាសយដ្ឋានសាខានីមួយៗ https://bit.ly/2H8GMC5
សូមអរគុណបង

ឆ្លើយ
សេរី
ខ្ញុំចង់បង់រំលស់ iPhone XS Max 64G តើកក់មុនប៉ុន្មាន ហើយបង់ប្រចាំខែប៉ុន្មានដែរ?
ឆ្លើយ - 30/08/2019
Vanna អ្នកជំនួយការ
សួស្តីបង
iPhone Xs Max មានតែ 64GB
សម្រាប់បង់រំលស់ iPhone Xs Max 64GB
រយៈពេលបង់រំលស់ 6 ខែ
ក្រុមហ៊ុនបង់រំលស់ Aeon
តម្លៃដើម $1349
អត្រាការប្រាក់ 0% - មិនចាំបាច់កក់មុន
ទឹកប្រាក់បង់ខែដំបូង $229
ទឹកប្រាក់បង់ប្រចាំខែ $224

បងអាចអញ្ជើញមក BigPhone សាខាណាដែលជិតបង ដើម្បីទទួលព័ត៌មានបន្ថែម និងបំពេញបែបបទ
អាសយដ្ឋានសាខានីមួយៗ https://bit.ly/2H8GMC5
សូមអរគុណបង
ឆ្លើយ
មើលបន្ថែម

កំពុងដំណើរការ សូមលោកអ្នករង់ចាំបន្តិចទៀត...